Upcoming Birthdays

Name Birthday Turns Joining Date
Muhammad Bilal 04/12/22
zahid 08/02/17
Junaid A 21/06/22
Nasir Kiyani 03/03/17
QasimPhull 03/03/17
Muhammad Shaban 03/03/17
shakir 03/03/17
Haider 03/03/17
SarahSajjd 03/03/17
Ahmedbilal 03/03/17
Nawab 04/12/22
Developer Guy 18/03/17
Adil Shahbaz 01/04/17
Mufidah 16/05/17
Mohsin 16/05/17
Ch.Tayyab 03/08/17
Sulak41 12/08/17
Rizwan Saqib 28/09/17
Nawaz Ahmad 04/12/22
GM.. 15/10/17
faheem 09/01/18
yzStyles 15/01/18
Basit Ali 19/01/18
Arsal Ahmed 25/01/18
Tayyab Mukhtar 25/01/18
Zaif Ullah 30/01/18
khalid 30/01/18
M Abuzar 05/02/18
Muhammad Bilal 07/02/18
Usman Jafar 10/02/18
shaheer 17/03/18
Asif Jan 21/03/18
Shahid Mehmood 30/03/18
Abdul Khaliq 23/04/18
Asif 24/04/18
khalid 08/05/18
Anie 24/05/18
haider 04/06/18
Hassan Iftikhar 03/08/18
Hassan Iftikhar 03/08/18
PatrickKem 25/09/18
Anum 01/10/18
Naeem Anwar 05/11/18
Tahir 09/11/18
Ubaid ur Rehman 09/11/18
shahid Riaz 30/11/18
smith 17/12/18
sami ullah 18/12/18
Ubaid ur Rehman 12/01/19
nasirkiyani 18/01/19
smith 11/03/19
f2f 12/03/19
Zeeshan 19/05/21
Shahzad Anjum 27/05/21
Altaf 17/07/21
Shahrukh Ali 17/07/21
Ali 16/08/21
shoaib 30/08/22
Ahsan 04/12/22
khubaib Ahmad 04/12/22
Ihsan Ullah 6/23/2022 12:00:00 AM 04/12/22
aj 25/06/22
hasnain 15/07/22
Future Minutes 24/07/22
umme kumail 25/07/22
Ali 27/07/22
Faiza Mumtaz 27/07/22
ali 05/08/22
hassan 10/08/22
umair 10/08/22
Hafsa Mazhar 13/08/22
Hafsa Mazhar 13/08/22
khubaib Ahmad 17/08/22
jahanzaib Ahmed 01/10/22
humna 04/10/22
khubaib 10/10/22
Umme Kumail 04/12/22
khubaib 22/10/22
khubaibahmad 23/10/22
Aima Abid 08/11/22
Tahir 04/12/22
Ehtisham 09/12/22
futureninutes 23/12/22
Saqlain 14/01/23